V Sloveniji je ločitev ali ločitveni postopek realnost vsake tretje družine in predstavlja eno najbolj stresnih dogodkov v življenju posameznika. Več si preberite na naslovu: odvetnicasibila.si/kaj-je-locitev-oziroma-locitveni-postopek. Začne se na podlagi sporazuma kot sporazumna ali kot nesporazumna oz. ločitev s tožbo.

Potek ločitvenega postopka

Sporazumna ločitev predstavlja dogovor med obema zakoncema glede razdelitve premoženja, preživnine, skrbništva za otroke itd. Ta vrsta ločitve ponuja številne prednosti, med katerimi so cenovna ugodnost, enostavnost postopka in hitrejši zaključek. V primeru, da imata zakonca skupne otroke, se postopek izvede na sodišču na glavni obravnavi, kjer se rešijo vprašanja glede varstva, preživljanja in vzgoje otrok. V odsotnosti otrok pa zakonca sporazum uredita pri notarju. Pri tem predložita predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze okrožnemu sodišču, ki ga dopolnita z izpiskom iz poročne matične knjige in rojstne matične knjige za skupne otroke ter notarsko overjenim sporazumom o delitvi premoženja.

Ločitev

V postopku nesporazumne ločitve, zlasti kadar sta zakonca starša skupnih otrok, je prvi korak posvetovanje pri Centru za socialno delo (CSD). Med posvetovanjem se sestavi zapisnik, ki kasneje služi kot dopolnitev predlogu za razvezo zakonske zveze.

Vložitev tožbe

Naslednji korak v ločitvenem postopku je vložitev tožbe. Tožba mora vključevati podrobno obrazložitev razlogov za nevzdržnost zakonske zveze. Poleg tega mora predlog vsebovati izpisek iz poročne knjige, iz matične knjige ter konkretne predloge za urejanje razmerij med starši in otroki. Tožbo je treba vložiti na pristojno sodišče, kjer ima nasprotna stranka prebivališče, ali na okrožno sodišče, kjer sta zakonca nazadnje skupaj prebivala.

Vloga CSD in mediacije v ločitvenem postopku

Če imata zakonca skupne otroke in vložita tožbo za nesporazumno ločitev, sodišče posreduje predlog Centru za socialno delo (CSD), ki nudi možnost mediacije. Na mediaciji se zaslišijo priče, zakonca, otroci in izvedenec. Glede stikov, varstva, preživljanja in vzgoje otrok nato sodišče odloči v korist in prid otrok.

Sodni sklep – razveza zakonske zveze

Po končani mediaciji sodišče izda sklep o razvezi zakonske zveze. Obe stranki v postopku imata pravico do pritožbe zoper sklep sodišča, pri čemer je rok za vložitev pritožbe 30 dni. Po poteku tega roka postane sklep o razvezi zakonske zveze pravnomočen.

Vložitev tožbe – pogoj in razlogi

Vložitev tožbe zahteva natančno pripravo, ki vključuje izpisek iz poročne matične knjige, izpisek iz rojstne matične knjige v primeru skupnih otrok, ter zapisnik oz. predlog, ki obravnava ureditev razmerij med starši in otroki. Ti dokumenti so ključni za zagotovitev pravilnega in učinkovitega vodenja ločitvenega postopka.

Ločitveni postopek se začne s predlogom, ki ga vloži eden od zakoncev na pristojno okrožno sodišče. Praviloma je mogoče predlog vložiti na območju, kjer prebiva nasprotna stranka, ali pa na območju, kjer sta zakonca nazadnje skupaj prebivala.

V ločitvenem postopku sodelujejo različni udeleženci. To so zakonca, pri čemer je vsaj eden od njiju predlagatelj postopka. Nasprotna stranka je zakonec, proti kateremu se vloži tožba. Prav tako so vključeni skupni otroci, katerih korist je v ospredju, pooblaščena oseba strank (običajno odvetnik za ločitve) ter morebitne priče ali izvedenci po potrebi.

Ključni elementi predloga

Vloga za ločitev mora vsebovati določene sestavine. To so podatki o sodišču, udeležencih (strankah), zakonitih zastopnikih, če so vključeni mladoletni otroci, podatki o predmetu spora ter ostali zakonsko zahtevani elementi. Te informacije so bistvene za pravilno vodenje ločitvenega postopka.